Yleistä

Käyttöehdot koskevat tätä www.loimaannettiapteekki.fi verkkoapteekkia. Palvelun omistaa Loimaan 1. apteekki. Nettiapteekin käyttäminen edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.

Käyttäjän vastuu

- Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua sen ohjeiden mukaisesti

- Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset

- Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja palvelun rekisteröitymislomakkeella

- Käyttäjä sitoutuu muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä

- Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot

- Käyttäjä hyväksyy palveluntarjoajan toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa

- Käyttäjä vastaa palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista

Palveluntarjoajan vastuu

- Palveluntarjoaja vastaa kaikesta palvelussa esitettävästä sisällöstä

- Palveluntarjoaja vastaa, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista

- Palvelutarjoajalla on oikeus muuttaa, päivittää ja korjata palvelun sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille

- Palveluntarjoaja ei vastaa ulkopuolisten tahojen esittämästä virheellisestä palvelua koskevasta informaatiosta

- Palveluntarjoaja vastaa sille kertyvistä kaikista asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä

- Palveluntarjoaja voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden ja mahdollisista väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille

Palvelun immateriaalioikeudet

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät tietoa vierailustasi verkkosivustolla. Evästeet helpottavat ja nopeuttavat sinun ja meidän välistä vuorovaikutusta. Mitkään verkkosivustomme sisältämät evästeet eivät kerää tietoja, jotka saattaisivat paljastaa henkilöllisyytesi. Verkkosivuston toimintaan liittyvien ja vain istunnon ajan voimassa olevien evästeiden lisäksi käytämme Google Analytics evästeitä. Halutessasi voit muuttaa evästeiden käyttöön liittyviä asetuksia selaimessasi, mutta tällöin kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi. Evästeitä ei koskaan käytetä sellaisten tietojen keräämiseen, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti.

Tietosuoja ja tietojen käsittely palvelussa

Palveluntarjoaja huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Palveluntarjoajan keräämistä ja tallentamista asiakastiedoista voi tarvittaessa lukea lisää tietosuojaselosteesta.

Ylivoimainen este

Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Loimaannettiapteekki.fi ei ole vastuussa mistään viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin nettiapteekki ei voi vaikuttaa. Tällaisia ovat esim. yleiset työtaistelut, sotatoimet, tulipalot, salamointi, terrori-iskut, virallisten määräysten muutokset, tekniset ongelmat, viat voima-/tele-/tietokoneyhteyksissä tai muussa viestinnässä sekäalihankkijoiden toimittamien palveluiden viat ja viivästykset, jotka johtuvat edellä mainituista olosuhteista. Mikäli tällainen tilanne ilmenee, nettiapteekki.fi ilmoittaa siitä asiakkaalle sekä tilanteen alkaessa että päättyessä.